D-Kout ดูแลโรคเก๊าท์

D-Kout ดีเก๊าท์ เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเก๊าท์ โดยเฉพาะ

สำหรับ D-Kout นั้น เน้นดูแลคนที่เป็นโรคเก๊าท์ แต่คนไม่เป็นโรคเก๊าท์ ก็ทานได้นะคะ 

ดีเก๊าท์ ดีอย่างไร ช่วยอะไรได้บ้าง

ดีเก๊าท์ช่วยอะไรได้บ้าง สำหรับผู้ที่เป็นโรคเก๊าท์
– สำหรับผู้ที่มีปริมาณกรดยูริกในร่างกายมากเกินไป ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเก๊าท์ได้
– สำหรับผู้ที่เป็นโรคเก๊าท์ มีอาการปวดมาก ช่วยฟื้นฟูไต ให้ทำงานเป็นปกติ 
– สำหรับผู้ที่เป็นโรคไต ช่วยสลายนิ่วในไต ช่วยป้องกันการทำงานของไตที่ผิดปกติ
– สำหรับผู้ที่มีระดับ คอลเสสเตอรรอลสูง น้ำตาลในเลือดสูง 
– ลดอาการปวด บวม และ อักเสบ ในผู้ป่วยโรคเก๊าท์ได้เป็นอย่างดี